Maison de la Réserve
  • presentatie van draslanden in het reservaat
  • balts van futen
  • op de wadden, de steltlopers


  • de dodaars in zijn nest
  • een reiger boven de bezoekers
  • de vos bespied een veldmuis


  • het instappen in de leeshoek
  • het ontdekken van droge grondsoorten